Overblijven op de Tussenschoolse Opvang (TSO)

Als uw kind moet overblijven, kunt u uw kind(eren) digitaal aanmelden voor de Tussenschoolse opvang (TSO) via het emailadres:overblijfcbsderegenboog@vcomog.nl

De coördinator van de TSO beheert dit emailadres en verzorgt de planning van TSO medewerkers. U ontvangt via de email maandelijks de factuur.
We vinden het fijn om op tijd te weten hoeveel TSO medewerkers er ingepland moeten worden. Daarom is het handig om al op tijd te weten op hoeveel kinderen we moeten rekenen.

-Wanneer er vaste dagen zijn dat uw kind overblijft kunt u dat aangeven in uw mail. Dat hoeft dan eenmalig.
-Verder lijkt het ons handig dat u voor de hele week aangeeft wanneer uw kind moet overblijven. U kunt dan bijvoorbeeld op vrijdag een mail sturen voor de week erna.
-In het enkele geval dat u pas 's ochtends weet of uw kind moet overblijven, kunt u dat voor 8:30 's ochtends aangeven.
Kinderen die op de dag zelf na 8:30 aangemeld worden kunnen helaas niet overblijven. (Uiteraard maken we voor spoedgevallen een uitzondering.)
Dat heeft met veiligheid te maken: als er meer kinderen zijn en er zijn geen overblijfkrachten genoeg, dan is er onvoldoende toezicht. Dat moeten we voorkomen met elkaar.